Η εταιρεία Πρόσθετα Αεροπορικά
καύσιμα
Εξοπλισμοί
εγκαταστάσεων
Εξοπλισμοί
βυτίων
Επικοινωνία
ENGLISH VERSION


Προφίλ Εταιρίας Civacon - opw - Hellas

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα και
υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας στο χώρο διακίνησης υγρών και αέριων καυσίμων.
Μεταξύ των πελατών μας συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών οπως SHELL, BP ,EKO, Hellenic Petroleum, MOTOR OILELINOIL k SILK OIL κλπ

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Προμήθεια εξοπλισμού απο τους οίκους που αντιπροσωπεύουμε

  • CIVACON Europe
  • OPW E.S Europe
  • ISOIL
  • BLACKMER
  • GUTTELING B.V
  • VACONO

Περισσότερες πληροφορίες


Τεχνική υποστήριξη απο έμπειρους τεχνικούς. Ολοκληρωμένες λύσεις για

  • τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
  • βυτιοφόρα οχήματα
  • πρατήρια διακίνησης υγρών και αέριων καυσίμων

η εταιρία - πρόσθετα - αεροπορικά καύσιμα - εξοπλισμοί εγκαταστάσεων - εξοπλισμοί βυτίων - επικοινωνία